Make your own free website on Tripod.com
The Sidewinder Ranch
Ziektes

Home

Uitleg over de Sidewinder Ranch
Waarschuwing/Vrijwaring!
Geloof niet alles van de tv
Beschrijving
Aanschaf en ziekten
Verzorging
Ziektes
Kweek
Ratelslangen Algemeen
Soorten Ratelslangen
Bitis arietans
Bitis gabonica
Bitis nasicornis
C. catenatus tergeminus
Over een Bitis beet
Hog Island Boa's
Morelia viridis
Paramixos virus
Pantherophis guttatus (Elaphe guttata) Totale handleiding
Slangen zijn niet eng
Problematische bevalling
Foto Album
Foto Album 2
Morelia foto's
Bitis nasicornis foto's
Bitis Large
Arizona Desert foto's
Elaphe situla foto
Links
Terrarium foto's
Leraren pagina
Contact

Enkele veel voorkomende ziekten en afwijkingen

 

 

Problemen met de vervelling

Het kan voorkomen dat een slang zijn oude huid niet in ťťn keer verliest, maar dat deze er in stukjes af komt. Dit is vaak te wijten aan verkeerde omstandigheden in het terrarium zoals een te droge lucht. Dit kan worden voorkomen door regelma­tig (2 of 3 maal per week) s avonds te sproeien met lauw water, zeker in de tijd dat de slang in een vervellingfase zit.

Mocht het toch nog eens voorkomen dat een slang slecht ver­velt, dan kan de oude huid worden verwijderd door het dier in een natte slangenzak of kussensloop te plaatsen die we daarna in het terrarium plaatsen. Na een uur of twee halen we het dier uit de zak en wrijven in de richting van de staart het oude vel eraf. We kunnen het dier ook een uurtje in b.v. een emmer met een klein laagje warm water plaatsen (wel afdekken). Daarna kunnen we de oude huid verwijderen.

Speciale aandacht moeten we besteden aan de huid rond de ogen. Komt het regelmatig voor dat ťťn of meerdere dieren slecht vervellen dan kan het ook zijn dat de dieren vitaminen tekort komen. Regelmatig toedienen van een multivitamine preparaat kan dan uitkomst bieden.

 

Voedselweigering

Slangen vasten vaak enkele malen per jaar om uiteenlopende redenen; b.v. een nieuw terrarium, een nieuwe partner, aankon­diging van de winterslaap/rust, stress, paringstijd enz.

Als u er zeker van bent dat uw dieren gezond zijn kan het geen kwaad als zij eens enkele weken niet eten.

Wel moet u blijven opletten of uw dieren geen abnormaal gedrag gaan vertonen.


Braken

 

Braken komt voor als slangen gehanteerd worden kort nadat ze hebben gegeten. Ook wil een plotselinge grote hoeveelheid licht, b.v. als s nachts de lichten nog eens worden aangedaan, voor braken zorgen.

Dieren die te koud zitten en hun voedsel niet kunnen verteren braken ook na enkele dagen hun prooi weer uit. In al deze gevallen gaat het om een incident. Houdt het braken aan dan is het wijs contact op te nemen met een ter zake kundige.(Zie Gastro-enteritis)

 

Salmonella

Er wordt in slangen een aantal stammen van de salmonella-bacterie aangetroffen. Ernstige gevallen kunnen stinkende groene ontlasting en diarree veroorzaken. Een antibioticakuur in overleg met een dierenarts is vaak afdoende.

 

Wormen

Parasitaire wormen komen in de ingewanden van veel slangen voor. Dit zorgt normaal niet voor veel problemen, maar als een dier langere tijd niet eet kunnen deze wormen de over­hand nemen en een dier totaal verzwakken. Behandeling met een ontwormings middel is doeltreffend mits de diagnose snel wordt gesteld en de dosering nauwkeurig wordt gehandhaafd.

 

Mijten

Mijten zijn kleine rode tot bruine parasieten die op de huid en tussen de schubben van slangen leven. Vaak zien we een witte stof op het slangenlichaam, dit is de ontlasting van de mijten. Mijten zijn bloedzuigers die de slang snel kunnen verzwakken en allerlei ziekten kunnen overbrengen. Vaak worden ze mee­gebracht door prooidieren (zie voeding).

 

Om de mijten uit te schakelen kopen we een VAPONA-cas­sette, een middel tegen vliegende insecten. Deze gifbevatten­de plastic box wordt d.m.v. een schuif geopend en in het terra­rium geplaatst nadat de waterbak is verwijderd.

Na 24 uur wordt de cassette verwijderd, om na 10 dagen nog eens 24 uur in het terrarium geplaatst te worden, om ook de neten en eitjes te doden. Hierna zullen we normaal gesproken weer voor langere tijd van de mijten verlost zijn.

LET OP vergeet niet na verwijdering de cassette te sluiten

 

Verkoudheid en longontsteking

Verkoudheid en longontsteking ontstaan vaak door koude natte bakken en tocht. Zorg dat de bodem van het terrarium altijd relatief droog blijft. Let op tocht als u de dieren uit het terrarium haalt! Mochten uw dieren toch eens verkouden wor­den dan ziet u dit vaak aan de ademhaling. Vaak houden ze hun bek een stukje geopend en ademen pompend, ook komt er vaak wat slijm uit de neus en de mond. Verhoog de tempe­ratuur tot ong. 35 gr. en sproei twee maal per dag de bak nat. Als er na twee weken geen verbetering optreedt moet een dierenarts worden geraadpleegd.

 

Gastro-enteritis

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een amoebe, Entamoebe invadens die voorkomt in het spijsverteringskanaal. De ziekte kan in korte tijd tot de dood van een slang leiden.

De symptomen zijn uitbraken van een prooi en een witte slijmachtige ontlasting. Deze ziekte is zeer besmettelijk en dieren die hieraan leiden moeten meteen worden geÔsoleerd.

Als er zeer snel een diagnose wordt gesteld is een dier nog met medicijnen te redden.


 

Flagelaten

Flagelaten zijn inwendige parasieten die voor het blote oog niet te zien zijn. Een zware flagelateninfectie kan dodelijk zijn. Flagelaten tasten de darmwand aan en doordat deze ver­nietigd wordt kan het dier geen voedsel meer verteren. De symptomen van flagelaten zijn een verlies van eetlust en een donkere en losse ontlasting. Ook braken komt voor. Als dit bij een van uw dieren voorkomt moet u meteen een ontlastingon­derzoek laten doen. Als er overgrote aantallen aangetoond worden moet het dier worden behandeld. Besmette dieren­ moeten worden geÔsoleerd en behandeld worden met flagyl in samenspraak met een dierenarts.

 

Mondrot (Stomatitis ulcerosa):

 

De ziekteverwekkers

Van Stomatitis ulcerosa bestaan twee vormen. De meest voor­komende vorm wordt veroorzaakt door bacteriŽn, vooral Aer­omonas sp. en daarnaast Pseudemonas fluorescens en Pasteu­rella haemolytica. Als tweede vorm (zeldzaam) komt een schimmel voor, namelijk Canida albicans.

 

Het begin van de ziekte

Stomatitis ulcerosa ontstaat vaak als dieren met te veel exem­plaren in te kleine en onhygiŽnische onderkomens worden gehouden. De bacteriŽn die sommige dieren herbergen, wor­den zo gemakkelijk overgedragen, vaak via het drinkwater en kunnen zich ongehinderd vermeerderen. Deze kunnen dan een ernstige bedreiging gaan vormen voor hun steeds zieker wor­dende gastheer.


 

Het ziektebeeld

Het ziektebeeld uit zich meestal in eerste instantie in voedsel­weigering en typisch gedrag, wat gepaard kan gaan met bek wrijven en met de bek een stukje open liggen. Dit laatste komt door irritatie in de bek die in het beginstadium van de infectie rood en wat opgezwollen is. In de bek zien we verder een verhoogde slijm productie wat zich vooral in een gevorderd stadium manifesteert in bemoeilijkt ademen. Ook ontstaan er slijmvliesbeschadigingen in de hele bek en soms in de keel.

Rond de tanden gaat zich onder invloed van bacteriŽn een witgele kaasachtige laag van afstervend weefsel vormen. De infectie begint meestal in de bek, van waaruit zij zich naar andere lichaamsdelen kan verspreiden. De infectie kan echter ook primair in andere lichaamsdelen ontstaan en leidt, als er geen maatregelen worden genomen, onherroepelijk tot de dood.

 

De bestrijding van de ziekte

Voeg per liter drinkwater 6 ml HCL 1 (zoutzuur 1-normaal) toe en ververs dit iedere dag. Maak de bek van het zieke dier minstens twee maal per dag schoon met waterstof peroxyde 3%. In de bek moeten eventuele losse tanden en afgestorven weefsel worden verwijderd en daarna moet de bek worden gespoeld met aangezuurd water.

Mocht er binnen 10-14 dagen geen verbetering optreden dan is het raadzaam een dierenarts te raadplegen voor een antibio­ticabehandeling. Voor de bovenstaande behandeling is van een bacteriŽle besmetting uitgegaan. Mocht echter een micros­copisch onderzoek uitwijzen dat een schimmel de verwekker is (komt zelden voor) dan geldt een andere behandeling. In het begin behandelt men het dier precies hetzelfde, alleen wordt i.p.v. een lokaal antibioticum nu een anti schimmelpreparaat gebruikt, bv. Nystatine. Nystatine is zowel in zalfvorm als in pillen van 500.000 I.E. te verkrijgen. Deze pillen zijn te prefe­reren boven de zalf, omdat aanbrengen van zalf in de bek het ademen weer bemoeilijkt. De pillen kunnen worden fijn ge­stampt en met 1 ml Glycerine worden vermengd. Dit papje is gemakkelijk in de bek te verspreiden. Mocht dit geen resultaat geven dan kunt u de aangetaste tanden voorzichtig verwijde­ren. Dit kan korte tijd hevig bloeden, maar de bloeding stopt vrij snel. U kunt als het gestolde bloed verwijderd is de bek behandelen met de genoemde oplossing. Deze behandeling kunt u wekelijks herhalen, tot de bek geheel genezen is.